W ofercie naszej znajdą Państwo ślimaki (wprowadzające, pozycjonujące, grupujące, prowadzące o stałym i zmiennym skoku oraz o zmiennej średnicy rdzenia), które wykonujemy z materiałów niskościeralnych gwarantujących niski współczynnik tarcia oraz obniżony poziom hałasu. 

Nasze ślimaki mają zastosowanie w transporcie oraz pozycjonowaniu słoików, butelek, puszek, opakowań z tworzyw sztucznych itp. Wykonujemy je na podstawie danych technicznych dostarczonych przez klienta jak i na podstawie wykonanych przez nas pomiarów konkretnego elementu. 

Obok ślimaków transportujących dostarczamy kompletne oprzyrządowanie do linii rozlewniczych. Możemy do nich zaliczyć gwiazdy (wprowadzające, środkowe i wyprowadzające), koła podziałowe, prowadnice oraz stoły prowadzące, które znajduje zastosowanie w etykieciarkach, płuczkach, maszynach rozlewniczych, kapslownicach itp. 

Podobnie jak w przypadku ślimaków części te wykonujemy na podstawie danych technicznych  otrzymanych od Klienta lub na podstawie wykonanych przez nas pomiarów istniejącego elementu. 

Do produkcji wykorzystujemy materiały niskościeralne, które nie chłoną wilgoci, ograniczają hałas, posiadają właściwości samosmarowne oraz nie wymagają smarowania (Polietylen 1000, POM, PA6).