PVC czyli polichlorek winylu jest jednym z najstarszych polimerów, jego historia sięga pierwszej połowy XIX wieku. PVC jest syntetycznym termoplastem o wielu zastosowaniach  w skali przemysłowej, jego modyfikacja jest łatwa znajduje więc jest powszechnie wykorzystywany. Mieszany z takimi dodatkami jak stabilizatory, modyfikatory udarności, plastyfikaory i inne jest podstawą do wytwarzania produktów o różnych właściwościach przy zastosowaniu rozmaitych technik wytwarzania. 

Polichlorek winylu jest odporny na warunki atmosferyczne, chemikalia oraz korozję, jest dobrym izolatorem może być poddawany recyklingowi. Jego produkcja przebiega w trzech etapach: wytwarzanie monomeru, polimeryzacja, sporządzenie mieszanki do produkcji wyrobów. 

To właśnie proces polimeryzacji ma wpływ na późniejsze właściwości PVC, w zależności czy jest to polimeryzacja emulsyjna, suspensyjna czy też polimeryzacja w masie otrzymuje się E-PVC, S-PVC, M-PVC o różnych właściwościach fizycznych. Najczęściej wytwarzany PVC-S otrzymuje postać twardego, nieplastyfikowanego PVC-U lub plastyfikowanego PVC-P  

Głównym odbiorcą PVC jest przemysł budowlany, znajduje on tam zastosowanie przy wytwarzaniu kabli elektrycznych, rur i kształtek kanalizacyjnych, stolarki okiennej, rynien, wykładzin itp. 

Rodzaje i zastosowanie PVC 

  • PVC-U 

Odporny na korozję, chemikalia, oleje, czynniki atmosferyczne  łatwy do przetwarzania, łączenia, barwienia i drukowania, lekki, odporny na działanie ognia i samo gasnący,  ma doskonałe właściwości izolacyjne i można z niego produkować wyroby przezroczyste, półprzezroczyste i nieprzezroczyste można formować na gorąco w procesach wytłaczania, prasowania lub wtryskiwania przez co wyroby z niego wykonane osiągają dobrą wytrzymałością na rozciąganie (ok. 50 MPa), ściskanie (60 – 100 MPa) i zginanie, 

nadają się do formowania na gorąco i obróbki mechanicznej: ciecia, łączenia, spawania, klejenia itd.  

Wytwarza się z niego najczęściej rury (kanalizacyjne),kształtki, profile budowlane i meblowe, pojemniki, płyty, dachówki, butelki, strzykawki jednorazowego użytku, folie twarde. 

  • PVC-P 

Aby był miękki dodaje się, ma doskonałą przejrzystość i elastyczność, odporność na rozdzieranie, jest giętki i odporny na wpływy atmosferyczne, nie przepuszcza tlenu i zapachów, poddaje się formowaniu w niższej temperaturze niż PVC-U. 

Wyroby powstają w procesie wytłaczania, prasowania, kalandrowania, wtrysku i odlewania. zależnie od rodzaju i ilości zmiękczacza charakteryzuje się elastycznością, twardością, udarnością, wydłużeniem przy rozerwaniu. 

W celu obniżenia ceny zawierają do 50% napełniaczy (kaolin, kreda, mączka kwarcowa). Jednak własności tworzyw napełnianych są gorsze od własności tworzyw nienapełnianych o tej samej twardości. 

Ma zastosowanie przy produkcji syntetycznej skóry, wykładzin podłogowych, wykładzin wnętrza samochodów, tapet, folii budowlanych i opakowaniowych, węży, wyrobów medycznych (worki na krew i płyny, dreny, cewniki, wzierniki) i innych